Gener 14, 2022
Per CGT Males Herbes
339 vistes

CONVOCATÒRIA D’UNA BORSA EXTERNA DE TREBALL DE FINS A 10 PLACES DE TÈCNIC/A SUPERIOR (BRANCA COMUNICACIÓ) 

El dimecres passat, 5 de gener de 2022, es van publicar al DOGC les bases per a la constitució d’una borsa externa de treball de fins a 10 places de Tècnic/a Superior (Branca Comunicació). 
 Us detallem alguna informació important:

Període d’inscripció: del 6 de gener al 25 de gener de 2022. 

 Forma d’inscripció:

Cal omplir el formulari de sol·licitud i, juntament amb la documentació acreditativa dels requisits, presentar-la al registre d’Ecologia Urbana (av. Diagonal 230, 2a planta, horari de 8:30 a 14:00 hores), o mitjançant via telemàtica pels canals habilitats i que consten en les bases i a les oficines d’atenció al ciutadà.

 Principals requisits:

– Grau o Llicenciatura en Periodisme, Comunicació Audiovisual o equivalent. 

– 2 anys d’experiència en el sector. 
– Nivell C1 de Català. 
 Proves:

La present convocatòria consistirà d’un test aptitudinal, una prova teòric-pràctic sobre les funcions del lloc de treball, i una entrevista competencial que inclourà un test de personalitat. En cas de no acreditar el nivell de català (C1), s’haurà de realitzar una prova de nivell, així com en el relatiu al nivell de llengua castellana per persones que no tinguin la nacionalitat espanyola. 
 Més informació a la seu electrònica: https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/convocatoria/borsa-de-treball-de-tecnica-superior-branca-comunicacio
Autor font: Malesherbes.blogspot.com