Mar莽 18, 2022
Per CGT Diputaci贸 De BCN
219 vistes

COMUNICAT: NOVETATS SOBRE BIBLIOTEQUES I M脡S (EXCED脠NCIES, PROC脡S D鈥橢STABILITZACI脫, PREMIS PER ANYS DE SERVEIS)

BIBLIOTEQUES

鈥淓l 80% del personal de la XBM treballa menys hores i un 67% treballa menys jornades鈥. Amb aquest sorprenent titular ens vam trobar el passat 10 de mar莽 a la Comissi贸 de seguiment del registre de la jornada de treball XBM. Despr茅s de reclamar dues vegades la constituci贸 de la Comissi贸 de Biblioteques per a tractar dels temes urgents que afecten al personal de la XBM i l鈥檌nforme sobre el registre horari del personal de la Xarxa, RRHH de la Diba ens 鈥渋nforma鈥 que, segons el mateix, la major part del personal de la Xarxa treballa menys hores i jornades que les que tenen assignades. Una afirmaci贸 que ja havia apuntat la Lola Mir贸 en alguna reuni贸 anterior i que la CGT va denunciar al novembre del 2021 (https://bit.ly/36sU2DA), augurant que aquest any tamb茅 les bibliotec脿ries treballaran en precari.

Les dades que forneixen aquesta afirmaci贸, que no es creu ning煤, han estat estretes del registre horari que es va implementar entre els mesos l鈥檃bril al desembre del 2021. 脡s evident que no s鈥檋a tingut en compte moltes variables, entre d鈥檃ltres, la directriu de no registrar el treball en remot que han efectuat les bibliotec脿ries, fet que posa en dubte les conclusions de RRHH.

Davant aquest escenari de presumpta manca compliment de l鈥檋orari del personal de les biblioteques i, sense l鈥櫭爊im d鈥檈stablir un control horari, des de la Ger猫ncia de Serveis de Biblioteques s鈥檋an elaborat 5 plantilles hor脿ries que inclouen el personal que treballa 35 i 37,5 hores i cobreixen els diferents m貌duls de biblioteques. Aquestes plantilles esdevindran un marc horari per a les treballadores. Sentim molt no poder-vos proporcionar m茅s dades al respecte ara mateix per貌, des de la Diputaci贸 i la Ger猫ncia de Biblioteques, no se鈥檔s ha enviat encara ni l鈥檌nforme ni les plantilles hor脿ries. Tampoc no s鈥檋a consultat als sindicats ni s鈥檋a treballat en cap comissi贸 de treball, sin贸 que se鈥檔s ha informat unilateralment com un fet consumat. Tampoc no sabem hores d鈥檃ra quan s鈥檌mplementaran aquestes plantilles, degut al component tecnol貌gic. Com sempre la transpar猫ncia en aquesta casa brilla per la seva abs猫ncia.

Des de la CGT hem reclamat des del primer moment un rellotge a cada biblioteca, com tenen les oficines de l鈥橭rganisme de Gesti贸 Tribut脿ria (https://bit.ly/3vrGP5j). Aquestes oficines s贸n, en molts casos, equipaments municipals on treballa alhora personal de la Diputaci贸 de Barcelona i dels ajuntaments. Una situaci贸 id猫ntica, doncs, a la de les biblioteques. No entenem perqu猫 s鈥檈xclou al personal de les biblioteques del seu dret a fitxar com la resta de personal de la Diputaci贸. Podem imaginar alguns dels motius: manca de personal, realitzaci贸 d鈥檋ores en escreix per obrir sales i biblioteques. Ni les reunions de seguiment amb els ajuntaments ni els mateixos convenis signats amb la Diba serveixen, en molts casos, per solucionar aquest problema. Una situaci贸 que ni la Corporaci贸 ni la Ger猫ncia assumeixen.

A m茅s a m茅s, vam comentar les incid猫ncies que ens heu fet arribar sobre la jornada i el registre horari. Us fem un resum de les m茅s rellevants:

  • Els dissabtes no computen al registre horari.
  • Els festius intersetmanals del personal que treballa per torns no computen com a hores treballades.
  • La casu铆stica del personal que treballa m茅s hores en l鈥檋orari d鈥檋ivern per compensar la reducci贸 hor脿ria a l鈥檈stiu.
  • El fitxatge en l铆nia no contempla els 10 minuts m茅s per cada entrada i sortida del personal.

A m茅s a m茅s, hem comunicat les desinformacions que arriben al personal de les biblioteques des de la Unitat de RRHH de la Ger猫ncia i des la majoria de les caps de zona respecte a:

  • L鈥欌漚b煤s鈥 d鈥檜tilitzar l鈥oblit de fitxar. Moltes caps de zona han informat a les treballadores, en la reuni贸 comarcal, que aix貌 podia representar una reducci贸 de l鈥檌mport de la n貌mina mensual. La Marta Cano ha adm猫s que havia fet algun comentari sobre l鈥檕blit de fitxar, per貌 no pas aquesta afirmaci贸 sobre la reducci贸 de l鈥檌mport de la n貌mina. La majoria de les caps de zona ho van entendre malament? Si el comentari va generar dubtes, ning煤 va preguntar?
  • Efectuar menys hores mensuals que les assignades a l鈥檋orari. El personal de la XBM, a trav茅s de bona part de les caps de zona, reben la informaci贸 que si el personal no treballa les hores assignades es podr脿 descomptar de les n貌mines. Informaci贸 novament falsa i que no sabem d鈥檕n ha sortit.
  • Recuperaci贸 de les hores en escreix en  jornades senceres. Des de la Unitat de RRHH de la Ger猫ncia s鈥檋a informat a algunes treballadores que no es podien recuperar les hores en escreix en jornades senceres. Us enviem la informaci贸 de la Intradiba (https://bit.ly/3wdXuNr), en la qual queda clar que S铆 podran gaudir-se per jornades senceres i juntament amb altres per铆odes de descans鈥. En alguns casos ens consta que la mateixa unitat ha corregit aquesta informaci贸 a posteriori.

Aprofitem per informar-vos d鈥檜n altre perm铆s al que teniu dret i del que sovint no s鈥檌nforma. Est脿 recollit a l鈥檃rticle 6 de la Circular d鈥橧ncid猫ncies (https://bit.ly/3tnew9O): 鈥淓l personal, pr猫via autoritzaci贸 del Cap del Servei, pot absentar-se del treball per a la realitzaci贸 de gestions de car脿cter privat. Aquest temps d鈥檃bs猫ncia, que haur脿 de ser en tot cas inferior al d鈥檜na jornada laboral, no ser脿 retribu茂t.鈥  Un perm铆s sobre el qual molt sovint, com hem dit, no s鈥檌nforma al personal de les biblioteques que tenen dret a gaudir-lo.

Exigim que aquestes q眉estions i moltes m茅s (teletreball, borses de treball, aplicaci贸 del pla d鈥檈stabilitat, riscos laborals, aplicaci贸 del complement de localitzaci贸, ampliaci贸 del plus de dissabtes per al personal que treballa dissabtes mat铆 i tarda, etc) es tractin en la Comissi贸 XBM, i que aquesta tingui car脿cter mensual per poder incloure les incid猫ncies que afecten al personal de la Xarxa de Biblioteques.

TELETREBALL

Reclamem que es canvi茂 la classificaci贸 del personal de la Xarxa de 鈥減resencial鈥 a 鈥減resencial mixte鈥. El personal de l鈥橭RGT, personal que ofereix un servei d鈥檃tenci贸 al p煤blic, est脿 classificat, precisament, com a presencial mixte. No entenem perqu猫 la Gerent i la Cap de RRHH de la Ger猫ncia han decidit classificar al personal de la XBM com a presencial i negar-los el dret de poder teletreballar. L鈥Acord pel qual es regula, de manera inicial, la prestaci贸 de serveis en la modalitat de teletreball a la Diputaci贸 de Barcelona (https://bit.ly/3r6H9rs) recull al seu article 2.4 (subratllats nostres):

鈥淣o obstant l鈥檃nterior, els llocs de treball la prestaci贸 efectiva dels quals requereixin la pres猫ncia f铆sica en el centre de treball de l鈥檈mpleat o empleada que els ocupen, per貌 que, a la vegada, tamb茅 incorporen algunes activitats relacionades a l鈥檃partat 2 del present article, poden, pr猫via autoritzaci贸 del servei d鈥檃dscripci贸, ser prestats mitjan莽ant la modalitat de teletreball respecte de la part de la jornada en qu猫 no es duguin a terme funcions estrictament presencials.

L鈥檃utoritzaci贸 haur脿 de garantir la presencialitat necess脿ria per donar compliment a la prestaci贸 del servei corresponent i, aix铆 mateix, justificar l鈥檈xist猫ncia d鈥檃ctivitat suficient per ser portada a terme a dist脿ncia mitjan莽ant l鈥櫭簊 de tecnologies de la informaci贸 i comunicaci贸.

En aquest sentit, l鈥櫭爉bit corresponent establir脿 les instruccions necess脿ries per a organitzar i distribuir els torns de pres猫ncia entre els seus efectius. En aquests casos, el nombre de dies que com a m脿xim es podran prestar en la modalitat de teletreball restar脿 supeditat a l鈥檈fectiva prestaci贸 del servei, sense que els sigui d鈥檃plicaci贸 all貌 previst a l鈥檃rticle 4.鈥

脡s evident que no tot el personal de la Xarxa podria gaudir del teletreball en aquells casos que la seva jornada coincideixi amb l鈥檋orari d鈥檕bertura al p煤blic. Ning煤 no demana res impossible. El que no podem admetre, per貌, 茅s que la Corporaci贸 deixi a criteri discrecional de cada Ger猫ncia la decisi贸 de classificar al personal. El personal de les biblioteques que ha de treballar a porta tancada ho ha de fer des de la biblioteca en comptes de poder fer-ho des de casa. No ha demostrat aquest personal que durant tota la pand猫mia ha pogut treballar des de casa? Fins i tot quan les biblioteques estaven tancades? Quina poca mem貌ria t茅 la c煤pula de la Ger猫ncia de Biblioteques. Hi ha altres serveis, com l鈥橲POTT, que tamb茅 han negat aquesta possibilitat al seu personal. La Direcci贸 de RRHH comunica els acords per貌 els Gerents de la casa, sovint, decideixen que aquesta normativa, comuna a tot el personal de la Diputaci贸, 茅s de dif铆cil o nul路la aplicaci贸 a les seves Ger猫ncies. D鈥檃ix貌 se鈥檔 diu Regnes de Taifes. I la Ger猫ncia de Serveis de Biblioteques n鈥櫭﹕ un bon exemple.

Treballem plegades per evitar la discrecionalitat en la gesti贸 del personal de les biblioteques. Si ens unim podem fer-ho.

ALTRES Q脺ESTIONS M脡S ENLL脌 DE BIBLIOS

Sense 脿nim d鈥檃llargar excessivament aquest comunicat, us informem tamb茅 breument d鈥檃lgunes altres q眉estions, que afecten al  conjunt del personal de la Diba:

EXCED脠NCIES

En relaci贸 a la nota informativa que us vam enviar sobre aquest tema el proppassat 21 de febrer (https://bit.ly/3Jq15LZ), us hem de dir que vam rebre posteriorment de RRHH de la Diba una comunicaci贸 que matisava significativament els efectes derivats de la modificaci贸 de la modificaci贸 de l鈥檃rticle 86 del Decret Legislatiu 1/1997. En concret, el que se鈥檔s ha traslladat 茅s aix貌 (els subratllats s贸n nostres):

鈥溾 un cop analitzat l鈥檃bast d鈥檃questa modificaci贸 i tenint en compte d鈥檜na banda, que la norma exclou expressament la possibilitat de declarar la situaci贸 d鈥檈xced猫ncia volunt脿ria per incompatibilitat respecte del personal que hagi estat nomenat com a personal inter铆 o contractat com a personal laboral temporal, i de l鈥檃ltra, que la norma no preveu de manera espec铆fica, per aquest sup貌sit, cap altra situaci贸 administrativa, es considera adient aplicar all貌 que disposa l鈥檃partat 2 a), tercer par脿graf, de l鈥 article 86, que regula un altra sup貌sit en el que tampoc correspon declarar la situaci贸 d鈥檈xced猫ncia volunt脿ria per incompatibilitats, i en el que s鈥檈stableix que ser脿 d鈥檃plicaci贸 la situaci贸 d鈥檈xced猫ncia volunt脿ria regulada en l鈥檈smentada lletra a), sense que resultin d鈥檃plicaci贸 els terminis de perman猫ncia previstos en aquesta.

Per tant, el personal funcionari de la Diputaci贸 de Barcelona amb nomenament inter铆 per ocupar un altre lloc de treball de categoria superior a la corporaci贸, ser脿 declarat en exced猫ncia volunt脿ria sense que siguin d鈥檃plicaci贸 els terminis de perman猫ncia 鈥揹e 5 anys de prestaci贸 pr猫via de serveis ni de 2 anys de perman猫ncia en la dita situaci贸 d鈥檈xced猫ncia-. A efectes pr脿ctics els empleats i empleades afectats mantindran les mateixes condicions en aplicaci贸 del que disposen els articles 7 i 20 de l鈥橝cord sobre condicions de treball dels funcionaris de la Diputaci贸 de Barcelona, quant a la promoci贸 interna provisional del personal.鈥

PROC脡S D鈥橢STABILITZACI脫

Us informem que, finalment, i despr茅s d鈥檋aver-la sol路licitat formalment des de CGT el passat dia 28 de febrer, hi ha ja convocada una reuni贸 per al proper dimarts  22 de mar莽, de la Comissi贸 t猫cnica per acordar criteris generals per a la consolidaci贸 i estabilitzaci贸 del personal inter铆. Ser脿 la primera que se celebrar脿 per a tractar sobre la identificaci贸 de les places a incloure en el proc茅s d鈥檈stabilitzaci贸 de la Llei 20/2021 (la llei derivada de l鈥欌滻cetazo鈥), despr茅s de l鈥檃provaci贸 de la mateixa (l鈥檃nterior va ser el mes de desembre: https://bit.ly/3iiy8FZ). Som conscients que aquest 茅s un tema que preocupa molt especialment a tot el personal inter铆, i tamb茅 a nosaltres, que portem molt de temps lluitant per a aconseguir una soluci贸 justa a la problem脿tica de l鈥檃b煤s de temporalitat. Intentarem informar-vos puntualment de totes les novetats que es vagin derivant del mateix, d鈥檃questa reuni贸 i de qualsevol altra en la que participem posteriorment on es tracti aquesta mat猫ria.

PREMIS PER ANYS DE SERVEIS

Per a acabar, us informem que la demanda que vam interposar l鈥檃ny 2018 en seu contenciosa contra la decisi贸 de la Diputaci贸 de deixar sense efecte l鈥檃cord vigent que regulava els premis per anys de servei ja t茅 data d鈥檃ssenyalament de judici pel 21 de desembre del 2022, en concret al Jutjat Contenci贸s Administratiu n煤m. 13 de Barcelona. Com veieu, els ritmes de la just铆cia en aquest pa铆s no s贸n precisament 脿gils, i aquest 茅s un tema que venim arrossegant des del mandat anterior, si b茅 almenys ara ja tenim un termini cert de possible resoluci贸 del mateix.

Us seguirem informant鈥 Salut!

Secci贸 Sindical de la CGT a la Diputaci贸 de Barcelona

18 de mar莽 del 2022

鈥-

Comunicat en PDF, per a descarregar: Clicant aqu铆.
Autor font: Cgtdiba.wordpress.com