Novembre 27, 2020
Per CGT Diputaci贸 De BCN
340 vistes


COMUNICAT EN RELACI脫 A L鈥橝PLICACI脫 DEL PROTOCOL PER A LA REPRESA EN EL CAS DEL PERSONAL MAJOR DE 60 ANYS

Companyes, companys,

Com sabeu, el dia 14 de maig es va formalitzar la signatura, per part dels Recursos Humans de la Diputaci贸, CCOO i UGT de l鈥鈥淎cord de la Mesa General de Negociaci贸 de mat猫ries comunes de la Diputaci贸 de Barcelona sobre l鈥檃provaci贸 del Protocol mitjan莽ant el qual s鈥檈stableixen criteris i mesures organitzatives, de prevenci贸 i de protecci贸 per a la represa de les activitats de la Diputaci贸 de Barcelona amb car脿cter general en el proc茅s de desescalada del confinament provocat per la COVID-19鈥. Aquest acord va ser posteriorment modificat en una altra reuni贸 de la MGNmc 5 dies m茅s tard, el 19 de maig. La versi贸 actual del mateix de la qual disposem 茅s la del Dictamen que es va portar la setmana passada a Comissi贸 Informativa (el teniu en aquest enlla莽: https://bit.ly/3eetULs). En principi, per la informaci贸 que tenim, es preveu que aquest Dictamen es porti al Ple de dijous vinent (28 de maig) per a la seva aprovaci贸.

Un dels criteris que es recull en el Dictamen, dins de les mesures excepcionals per als col路lectius d鈥檃lt risc, en aplicaci贸 del 鈥淧rocediment d鈥檃ctuaci贸 per als Serveis de Prevenci贸 de Riscos Laborals front a l鈥檈xposici贸 al coronavirus (SARS-COV-2)鈥 del Ministeri de Sanitat (darrera actualitzaci贸: https://bit.ly/2WXHux4), 茅s que les empleades que compleixin les condicions per a ser considerades personal especialment sensible o vulnerable en cas de contagi 鈥渉an de prestar serveis de manera no presencial i en cas que no sigui possible, sempre i quan no hagin accedit a la situaci贸 d鈥檌ncapacitat temporal, se鈥檒s concedir脿 el perm铆s regulat a l鈥檃rticle 48 j) del TREBEP鈥. I, en concret, pel que fa al personal de m茅s de 60 anys, es diposa que 鈥渆l criteri de vulnerabilitat ser脿 atorgat d鈥檕fici鈥.

Es tracta d鈥檜n criteri adoptat a proposta de RRHH que no va ser objecte d鈥檈special debat o controv猫rsia a les reunions de la Comissi贸 T猫cnica pr猫vies a la formalitzaci贸 de l鈥檃cord en les quals nosaltres vam participar, on s铆 que es van discutir molts altres extrems de la proposta de Protocol. Per part nostra, vam considerar i considerem que es tracta d鈥una mesura garantista de la salut de les treballadores, si b茅 resulta evident que es tracta d鈥una simplificaci贸 del que disposa el propi Procediment del Ministeri, en fer extensiva amb car脿cter general l鈥檈xempci贸 del treball presencial a tot el col路lectiu major de 60 anys, m茅s enll脿 de l鈥檃valuaci贸 concreta del risc del seu lloc de treball.

Divendres de la setmana passada vam ser convocades a una nova reuni贸 de la Comissi贸 T猫cnica, arran d鈥algunes discrep脿ncies que la CGT, i tamb茅 altres sindicats, hav铆em manifestat sobre el contingut de les Instruccions per a la concessi贸 del perm铆s per deures inexcusables previst a l鈥檃rticle 48 j) del TREBEP, que la Direcci贸 dels Serveis de RRHH havia elaborat i distribu茂t a les direccions de tots els org脿nics. En aquesta reuni贸 se鈥檔s va demanar la nostra opini贸 sobre la possibilitat d鈥檃rbitrar mecanismes de 鈥渧oluntarietat鈥 pel que fa al treball presencial del personal major de 60 anys. Per part nostra, vam manifestar que no n鈥櫭﹔em partidaris, b脿sicament perqu猫 desconfiem de l鈥櫭簊 que puguin fer alguns comandaments en determinades Ger猫ncies d鈥檃questa 鈥渧oluntarietat鈥. Entenem, doncs, que el criteri ha de ser d鈥檃plicaci贸 general, o b茅 estar sotm猫s a l鈥檃valuaci贸 concreta per part de l鈥橭PR del risc del lloc de treball.

Tanmateix, volem expressar la nostra opini贸 tamb茅 sobre algunes casu铆stiques de les que hem tingut coneixement, ja que entenem que el criteri adoptat genera en alguns casos efectes perversos que la Diputaci贸 hauria de valorar i evitar, i aix铆 li hem fet saber per escrit. Una d鈥檈lles va ser exposada pels companys de la I-CSC en aquella reuni贸 del divendres passat, exemplificada en el cas concret de les persones majors de 60 anys que es troben a la borsa de treball del Pla d鈥橧nformaci贸 i Vigil脿ncia contra Incendis Forestals, a les quals la Diputaci贸 ha comunicat que no seran contractades per a la campanya d鈥檈nguany. Des de la CGT considerem que en el cas anteriorment referit, i en tots aquells que presentin caracter铆stiques an脿logues (persones que es troben en borses de treball, que es queden sense feina 鈥損er tant, sense ingressos i sense cotitzaci贸鈥 en aplicaci贸 del criteri contingut al Protocol, i amb un risc baix de contagi associat al seu lloc de treball) la Diputaci贸 ha de valorar la forma de fer una excepci贸, i aix铆 ho hem sol路licitat per escrit. En el cas concret del personal que es troba a la borsa del Pla d鈥橧nformaci贸 i Vigil脿ncia contra Incendis Forestals, que nom茅s treballa a la campanya d鈥檌ncendis dos mesos i mig, en plena natura, seria poc comprensible que no s鈥檃tengu茅s aquesta sol路licitud.

La segona casu铆stica a la qual ens volem referir 茅s la del personal que treballa a torns als serveis assistencials de Mundet, i de forma especial aquell que es troba en l鈥檈scala m茅s baixa del ventall retributiu de la Diputaci贸, els operaris i oper脿ries de serveis. Per a aquest personal un component important de les seves migrades n貌mines 茅s la retribuci贸 dels festius i dels caps de setmana, del qual es veuran privats en cas de tenir m茅s de 60 anys i haver-se de quedar a casa. Som del parer que la Diputaci贸 hauria de considerar la compensaci贸 de la p猫rdua d鈥檌ngressos per a aquest personal durant el per铆ode en el qual sigui d鈥檃plicaci贸 aquesta mesura, i aix铆 li hem sol路licitat tamb茅 per escrit. No ens semblaria just, en cap cas, que personal que ha estat formant part de serveis essencials i en primera l铆nia des del minut zero de la present crisi sanit脿ria vei茅s ara redu茂t el seu salari a causa de l鈥檃plicaci贸 d鈥檜na mesura preventiva.

En el moment d鈥檈scriure el present comunicat restem a l鈥檈spera de resposta per part dels Serveis de RRHH en relaci贸 a aquestes sol路licituds, les quals considerem que s贸n perfectament raonables i assumibles per part de la Diputaci贸.

Salut

Secci贸 Sindical de la CGT a la Diputaci贸 de Barcelona

25 de maig del 2020

鈥-

Comunicat en PDF, per a descarregar: Clicant aqu铆.
Autor font: Cgtdiba.wordpress.com