Novembre 22, 2020
Per CGT Sabadell
2,398 vistes

 Les treballadores del SAD (Servei d’Atenció a Domicili) reclamem resposta a la regidoria d’Acció Social de l’Ajuntament de Sabadell. Des de l’inici de l’estat d’alarma pel Covid-19 hem estat denunciant la falta d’EPIs (equips de protecció individuals) adequats per evitar els contagis, tant de les persones usuàries com de les mateixes treballadores.
Voldríem que l’Ajuntament de Sabadell, responsable del Servei d’Atenció a Domicili que externalitza en l’empresa Accent Social, ens donés resposta a les nostres reivindicacions. A més a més de la falta d’EPIs adequats, les nostres reclamacions es concreten en:
– que la Mútua tingui obert matí i tarda (no pot ser que estigui tancada per vacances i pel Covid-19);
– que el temps de desplaçament per a la recollida de material es compti com a temps de treball remunerat;
– contractes indefinits al cap d’un any de treballar a l’empresa;
– test PCR per a totes les treballadores;
– compliment de les resolucions d’Inspecció de Treball referents a Prevenció Laboral;
– aplicació de l’increment de salari segons conveni;
– corregir les irregularitats en els contractes a temps parcial (de 26 o 30h) que acaben fent jornades completes de 37 h setmanals.
       
        
       Rosa Salido
       Delegada Lols Cgt, SAD SabadellAutor font: Cgt-sabadell.blogspot.com