Juliol 18, 2021
Per Nord-Estl Libertari
304 vistes


Acte de commémoration de Quico Sabaté Llopart (1915-1960)

Libertaire, combattant antifranquiste

Tué a Sant Celoni par la police espagnole

 

Prats de Mollo,

Mercredi 11 aout 2021

15 heures 30: inauguration d’une plaque près de la Casa Macià

17 heures: conférences au cinéma par des historiens (gratuit), témoignages

Merci de faire suivre l’information…

Acte de commemoració de Quico Sabaté Llopart (1915-1960)

Llibertari, combatent antifranquista

Matat a Sant Celoni per la policia espanyola

 

Prats de Molló

Dimecres 11 d’agost

15h30: inauguració d’una placa prop de la Casa Macià

17h: conferiences al cinema per historiadors (gratuït)

testimoniatges

Feu segui l’informació… gràcies

 

information/informació: [email protected]

+33610090957
Autor font: Nordestllibertari.blogspot.com