Novembre 23, 2022
Per CNT Sabadell
194 vistes

El Sindicat CNT-Neteja ha iniciat una campanya informativa a la ciutat de Sabadell amb la finalitat d’arribar a les treballadores i treballadors del sector de la neteja i manteniment i plantejar-los una alternativa sindical eficaç que sigui capaç de millorar la seva situació actual.

Cartell amb Qr. de l’enquesta.

El sindicat de neteja i manteniment de CNT de Sabadell ha fet una enquesta totalment anònima per a les treballadores de neteja. 
Enquesta:  https://forms.gle/gyFtTwRnSkXQ9EtV7

CNT denuncia que es desenvolupa un treball invisible i es continua menyspreant, malgrat que és el que fa possible que els espais públics i tota mena d'edificis es mantinguin en les condicions òptimes per al seu funcionament i gaudi pel conjunt la societat. El treball no es correspon amb les condicions rebudes, més aviat al contrari, ja que l'habitual cadena de subcontractació i ambició de les empreses licitadores d'aquests serveis han convertit la professió en una mera cessió de persones.

Segons el Sindicat de neteja de CNT Sabadell, les treballadores de neteja estan sotmeses a condicions de treball molt precàries, a interpretacions a la baixa del conveni de Barcelona en temes de desplaçaments entre els centres, abús de la contractació a temps parcial que aboca a la pobresa per tenir prestacions d’atur, jubilació i prestacions més baixes. Precarietat que fa molt difício l’acció sindical als centres de treball.

El còmput d’hores de la jornada està plena d’irregularitat, cobren només per hora treballada, sense que comptin els desplaçaments entre els diferents llocs de treball que han de cobrir, això deixa a les treballadores sotmeses a la voluntat de l’empresa, per exemple si una treballadora ha de fer  una escala a Polinyà i després una altra a Barberà la treballadora només cobrarà les 2 hores de treball material, no el desplaçament. En total igual ha invertit 4 o 5 hores en total i només en cobra dues.

A més de tot això, gran nombre de les treballadores de neteja tenen contractes de poques hores perquè també han de dedicar-se a cuidar als fills i filles, la conciliació carrega clarament sobre la dona també en aquest sector.

També hi ha una gran deficiència pel que fa a la prevenció de riscos laborals, hi ha una manca total de mesures de prevenció i una elevada càrrega de treball que porta a trastorns musculars i esquelètics que es deuen a moviments repetitius sumats a un ús de materials no adequats. (Més del 80 % de les baixes per malaltia són per aquests trastorns). La contractació parcial fa que les pensions d’aquestes dones siguin molt més bailes.

Per si tot això fos poc, la gran precarietat del sector porta al paternalisme, a  l’abús i la impunitat dels empresaris i encarregats de les empreses, al Sindicat de neteja de CNT, ens hem trobat exemples de maltractaments, insults, masclisme i altres abusos sobre les treballadores.
Autor font: Sabadell.cnt.cat