Maig 11, 2021
Per CNT Barcelona
189 vistes


El sindicat de Barcelona de la CNT ha interposat demanda per conflicte col路lectiu, en els centres de treball on t茅 pres猫ncia a la prov铆ncia, per incompliment del conveni col路lectiu.

La central sindical ha constitu茂t des de l鈥檃ny passat diverses seccions sindicals en diferents centres de treball que Ale-Hop t茅 a Barcelona i Madrid, dedicats a la venda de productes de regal. Malgrat la important implantaci贸 que la CNT ha adquirit a la prov铆ncia de Barcelona i despr茅s de destines reunions mantingudes amb la directora de recursos humans, l鈥檈mpresa s鈥檋a negat a abordar els problemes reals dels treballadors/as, for莽ant a la plantilla sindicalitzada a interposar demanda per conflicte col路lectiu.
CNT reclama que es compleixi el conveni col路lectiu auton貌mic en mat猫ria de gaudi de vacances, s鈥檃bonin els endarreriments reportats per les noves taules salarials, es pugui disposar d鈥檜n calendari laboral que reguli els horaris, no es produeixin excessos de jornada, no s鈥檕bligui a treballar els diumenges i festius, s鈥檈liminin les cl脿usules abusives dels contractes, entre moltes altres q眉estions.
CNT informa a Ale-Hop que la demanda de conflicte col路lectiu tan sols ser脿 el principi de les accions i mobilitzacions que es duran a terme, si l鈥檈mpresa insisteix en la seva negativa a dialogar i buscar solucions als problemes de la plantilla. Des del sindicat es mant茅 la porta oberta al di脿leg i a la negociaci贸 col路lectiva amb la mercantil.

Sector Comer莽 i Hostaleria

Sindicat d鈥橭ficis Varis de CNT a Barcelona

[CAST] CNT INTERPONE DEMANDA POR CONFLICTO COLECTIVO EN LAS TIENDAS ALE-HOP

El sindicato de Barcelona de la CNT ha interpuesto demanda por conflicto colectivo, en los centros de trabajo donde tiene presencia en la provincia, por incumplimiento del convenio colectivo.

La central sindical ha constituido desde el a帽o pasado varias secciones sindicales en distintos centros de trabajo que Ale-Hop tiene en Barcelona y Madrid, dedicados a la venta de productos de regalo. Pese a la importante implantaci贸n que la CNT ha adquirido en la provincia de Barcelona y tras destinas reuniones mantenidas con la directora de recursos humanos, la empresa se ha negado a abordar los problemas reales de los trabajadores/as, forzando a la plantilla sindicalizada a interponer demanda por conflicto colectivo.

CNT reclama que se cumpla el convenio colectivo auton贸mico en materia de disfrute de vacaciones, se abonen los atrasos devengados por las nuevas tablas salariales, se pueda disponer de un calendario laboral que regule los horarios, no se produzcan excesos de jornada, no se obligue a trabajar los domingos y festivos, se eliminen las cl谩usulas abusivas de los contratos, entre otras muchas cuestiones.

CNT informa a Ale-Hop que la demanda de conflicto colectivo tan solo ser谩 el principio de las acciones y movilizaciones que se van a llevar a cabo, si la empresa insiste en su negativa a dialogar y buscar soluciones a los problemas de la plantilla. Desde el sindicato se mantiene la puerta abierta al di谩logo y a la negociaci贸n colectiva con la mercantil.

Sector Comercio y Hosteleria

Sindicato de CNT-Barcelona

Sindicato de Oficios Varios de CNT en Barcelona
Autor font: Cntbarcelona.org