Juny 25, 2022
Per CNT Barcelona
244 vistes

CNT Barcelona continua creixent en nombre d’afiliats i en seccions. Aquest any 2021-2022 hem creat noves seccions sindicals i hem continuat lluitant amb aquelles que porten anys combatent les injustícies i la precarització dels llocs de treball.

Gràcies al nostre model sindical, a l’autogestió i suport mutu aconseguim i continuarem aconseguint convenis, contractes i llocs de treball dignes. A poc a poc avançant cap a la paritat total de la nostra afiliació, els i les treballadores compten amb CNT.

No et conformis, afilia’t. Organitza’t en CNT.
Sense alliberats, sense subvencions. Un sindicat amb capacitat de transformar les nostres condicions laborals, i el nostre dia a dia en els centres de treball. Una organització per a defensar-se, però també per a conquistar millores. Per a formar-se i créixer col·lectivament com a classe. Autogestió, suport mutu, acció directa.


[CAST]

La CNT Barcelona continúa creciendo en número de afiliados y en secciones. Este año 2021-2022 hemos creado nuevas secciones sindicales y hemos continuado luchando con aquellas que llevan años combatiendo las injusticias y la precarización de los puestos de trabajo.

Gracias a nuestro modelo sindical, a la autogestión y apoyo mutuo conseguimos y continuaremos consiguiendo convenios, contratos y puestos de trabajo dignos. Poco a poco avanzando hacia la paridad total de nuestra afiliación, los y las trabajadoras cuentan con CNT.

No te conformes, afíliate. Organízate en CNT.
Sin liberados, sin subvenciones. Un sindicato con capacidad de transformar nuestras condiciones laborales, y nuestro día a día en los centros de trabajo. Una organización para defenderse, pero también para conquistar mejoras. Para formarse y crecer colectivamente como clase. Autogestión, apoyo mutuo, acción directa.
Autor font: Cntbarcelona.org