Novembre 22, 2020
Per CNT Vallès Oriental
325 vistes

El passat mes de setembre es va constituir formalment la Comissió de Seguretat i Salut, a l’empara de l’article 38 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals, de la gestió del Servei Català de Trànsit adjudicada a l’empresa INNOVIA COPTALIA.

La Comissió, conformada per la representació de la Direcció de l’empresa, el Servei de Prevenció i totes les representacions de treballadors, incloent la Secció Sindical de CNT, s’encarregarà de vehicular tots aquelles millores, dubtes, suggeriments, etc, relacionades amb la prevenció de riscos laborals del personal de l’empresa a través dels seus representants. Això suposa una important millora en la participació i consulta de la plantilla en tot allò que fa referència a la seguretat i salut laboral d’aquesta empresa externalitzada.

CNT valora de forma molt positiva aquest pas, consolidant un aspecte reivindicat àmpliament per la secció sindical, amb el convenciment que les futures reunions periòdiques d’aquest nou instrument aportaran millores en les condicions de treball de la plantilla en tot allò que fa referència a la prevenció de riscos laborals.




Autor font: Granollers.cnt.es