Juliol 5, 2022
Per CGT Diputaci贸 De BCN
256 vistes

ALGUNES DARRERES NOVETATS SINDICALS A LA DIPUTACI脫 ABANS DE L鈥橢STIU

Companyes, companys,

Us enviem el present comunicat per a informar-vos d鈥檃lgunes de les darreres novetats sindicals a la Diputaci贸, abans de comen莽ar els merescuts torns de vacances que la majoria gaudirem al llarg d鈥檃quests propers mesos. Intentarem ser breus per貌, alhora, no deixar-nos res o, almenys, res d鈥檌mportant.

PROC脡S D鈥橢STABILITZACI脫 EXTRAORDINARI DE PERSONAL INTER脥

Respecte el 25 de maig, data del nostre darrer comunicat sobre el proc茅s d鈥檈stabilitzaci贸 (que podeu trobar aqu铆: https://bit.ly/3yDonLA), les principals novetats que s鈥檋an donat al respecte han estat les seg眉ents:

  • La DSRH ha habilitat un espai informatiu a Intradiba sobre la 鈥淐onvocat貌ria extraordin脿ria d鈥檈stabilitzaci贸 de l鈥檕cupaci贸 temporal鈥 (https://bit.ly/3yhMcHq), i tamb茅 una b煤stia espec铆fica de correu electr貌nic per a adre莽ar les consultes del personal afectat i donar-hi resposta des de l鈥橭ficina d鈥橝cc茅s i Gesti贸 de la Contractaci贸 ([email protected]).
  • S鈥檋a instat a totes les Ger猫ncies i Direccions de Serveis a informar al personal inter铆 afectat dels seus org脿nics sobre el proc茅s d鈥檈stabilitzaci贸 i la situaci贸 en relaci贸 al mateix de les places que ocupen. N鈥檈stem fent el seguiment.
  • S鈥檋a donat a con猫ixer a tota la plantilla la previsi贸 de calendari per a l鈥檈xecuci贸 del proc茅s: https://bit.ly/3OJBhNs; Comunicat n煤m. 3 (17 de juny de 2022).
  • El Ple de la Diputaci贸 va aprovar per unanimitat en la seva sessi贸 del 30 de juny el Dictamen de ratificaci贸 de l鈥橝cord del mes de maig de la MGN de personal funcionari pel qual s鈥檃proven els criteris per a les bases del proc茅s de consolidaci贸 i estabilitzaci贸 del personal inter铆 (https://bit.ly/3P7bi2B).

MESES DE NEGOCIACI脫

La darrera reuni贸 de la Mesa General de Negociaci贸 de personal funcionari, amb participaci贸 dels 4 sindicats i 鈥損er tant鈥 de la CGT, es va celebrar el passat dia 30 de juny. El mateix dia es va produir una reuni贸 de MGN de mat猫ries comunes, amb pres猫ncia exclusivament de CCOO i UGT. Ambdues reunions tanquen el present curs pel que fa a la negociaci贸 col路lectiva, at猫s que en principi no es tornaran a realitzar m茅s reunions de cap Mesa fins al mes de setembre. M茅s enll脿 dels temes concrets tractats el dia 30, des de la CGT volem palesar un canvi de criteri per part de la Diputaci贸 en relaci贸 a les dues Meses actualment existents (personal funcionari: MGNpf; i mat猫ries comunes: MGNmc) i a la distribuci贸 de mat猫ries de negociaci贸 entre l鈥檜na i l鈥檃ltra. L鈥檃ctitud de la Diba durant la major part del mandat (des de la constituci贸 el mes de mar莽 del 2020 d鈥檜na MGNmc amb l鈥檈xclusi贸 d鈥檜na tercera part de la representaci贸 sindical: https://bit.ly/3bjd8tH), ha estat la d鈥檕bviar, arraconar i buidar de contingut negociador efectiu la MGNpf, per tal de traspassar la pr脿ctica totalitat de les mat猫ries a la Mesa en la qual tenen pres猫ncia exclusiva CCOO i UGT. Ens trobem ara, en canvi, que la Diba ha variat el seu criteri i est脿 tornant a convocar reunions de MGNpf, dotant les mateixes de contingut negociador, si b茅 continua mantenint la reserva sobre algunes mat猫ries per a ser tractades de forma exclusiva a la MGNmc (en concret, aquelles que 鈥搒egons diuen鈥 afecten a personal laboral d鈥檈ntitats del sector p煤blic de la Diputaci贸 el qual est脿 adherit al nostre conveni).

Per part nostra considerem, com hem vingut defensant des dels inicis del mandat, que ni la duplicitat de Meses ni l鈥檈xclusi贸, sigui total o parcial, de la CGT i de la I-CSC de la negociaci贸 t茅 cap mena de sentit, ni se sost茅 per enlloc. 脡s per aix貌 que continuem reclamant la nostra pres猫ncia a la MGNmc i insistim en el model de negociaci贸 que, a totes llums, m茅s s鈥檃diu amb l鈥檈structura de la plantilla a la Diputaci贸, que no 茅s altre que el d鈥una sola Mesa, 煤nica i conjunta.

INCENTIUS A LA JUBILACI脫 ANTICIPADA I PROLONGACI脫 DEL SERVEI ACTIU

Com moltes ja sabeu, i continuant la din脿mica caracter铆stica de la Diba durant els 煤ltims temps, aquesta ha deixat sense efecte la regulaci贸 vigent fins ara de la jubilaci贸 volunt脿ria anticipada (incentivada) del personal al seu servei. Aquesta estava continguda en un annex de l鈥橝cord sobre l鈥檃provaci贸 del Pla d鈥橭rdenaci贸 de Recursos Humans de la Diputaci贸 subscrit a la MGNmc el desembre del 2017 i signat, aleshores, entre d鈥檃ltres sindicats, per la CGT (https://bit.ly/3ulOsNt). Es tracta de l鈥檈n猫sim cas d鈥檌ncompliment d鈥檜n acord de negociaci贸 col路lectiva a la Diba, quelcom que nosaltres considerem greu i que ens resistim a normalitzar.

L鈥檈xcusa definitiva per a aquesta nova retallada es deriva de la interpretaci贸 que fa la Diputaci贸, i en concret la Intervenci贸 General, d鈥檜na sent猫ncia recent de la Sala Tercera del Tribunal Suprem (Sentencia n煤m. 344/2022, del 16 de mar莽 d鈥檈nguany, sobre recurs de cassaci贸 4444/2020). Les conclusions d鈥檃questa sent猫ncia i l鈥檃rgumentaci贸 que sost茅 la mateixa 茅s m茅s que discutible, per貌 a partir d鈥檃questa 鈥搃 com ja ens tenen acostumats鈥攗n informe de l鈥橧G va refermar la suspensi贸, produ茂da ja a inicis d鈥檃ny, de la tramitaci贸 dels expedients de sol路licitud dels incentius a la jubilaci贸 anticipada, tot entenent que no tenien cobertura legal.

Vinculat amb la q眉esti贸 anterior, el Ple de la Diputaci贸 va aprovar un dictamen, en la seva sessi贸 d鈥檃bril, en el qual deixava sense efecte espec铆ficament la mesura de no autoritzaci贸 de cap prolongaci贸 de la perman猫ncia en servei actiu, continguda en l鈥檈smentat Pla d鈥橭rdenaci贸 de Recursos Humans, i emparava transit貌riament l鈥檃utoritzaci贸 de les mateixes fins al 31 de desembre d鈥檈nguany, mentre un Acord de negociaci贸 col路lectiva no estableixi la normativa concreta sobre el procediment. Ja us avancem que la CGT no ens plantegem signar cap acord en cap Mesa que suposi ratificar l鈥檃nul路laci贸 de l鈥檃ctual regulaci贸 de la jubilaci贸 anticipada a la Diputaci贸, anul路laci贸 amb la qual estem en desacord, i que va ser un dels motius de la concentraci贸 realitzada el passat 26 de maig davant del Paranimf de l鈥橢scola Industrial, amb motiu de la celebraci贸 del Ple d鈥檃quell mes de la Diba (https://bit.ly/3wPwYIJ).

Tenim coneixement que hi ha sobre la taula, en seu de MGNmc, una proposta pendent d鈥檃cord relacionada amb aquesta anul路laci贸 dels incentius a la jubilaci贸 anticipada. Aquesta suposaria mantenir l鈥檌ncentiu, dins del sistema de millores socials, amb una indemnitzaci贸 a tant al莽at de 3.000 EUR, per貌 nom茅s per a aquelles persones que acreditin una discapacitat d鈥檃lmenys un 65%. Considerem que aix貌 茅s un peda莽, i que 鈥損er descomptat鈥 no soluciona realment el problema de fons, que no 茅s altre que aquesta din脿mica imposada d鈥檃bsoluta discrecionalitat de la Diputaci贸 a l鈥檋ora de decidir aplicar o deixar sense efecte els seus compromisos en seu negociadora amb la representaci贸 social.

ACORDS DE MESA DE MAT脠RIES COMUNES

Ens han estat comunicats darrerament dos acords subscrits a la MGNmc, 茅s a dir, a la Mesa de Negociaci贸 en la qual la Diba nom茅s permet la pres猫ncia de CCOO i UGT. En concret:

  • Acord d鈥adequaci贸 del c貌mput horari de les jornades de treball amb motiu de la implementaci贸 de l鈥檃cord de teletreball (subscrit el 21 de juny).
  • Acord sobre l鈥adequaci贸 de la normativa sobre permisos de la corporaci贸 al que determina l鈥檃rticle 48.a) del text ref贸s de la Llei de l鈥檈statut b脿sic de l鈥檈mpleat p煤blic aprovat per Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d鈥檕ctubre (subscrit el 30 de juny).

El primer d鈥檃quests acords b脿sicament disposa que a partir d鈥檃ra el c貌mput de la mitjana di脿ria d鈥檋ores de treball per a les jornades de 35h o de 37,5h passar脿 a ser trimestral, enlloc de mensual. 脡s a dir, que s鈥檋auran de quadrar les hores cada trimestre, i no cada mes, com fins ara. Es tracta d鈥un altre peda莽 per a intentar apaivagar una mica els efectes negatius del desgavell generat per la pr貌pia Diputaci贸 amb els seus criteris m茅s que discutibles sobre el c貌mput horari imposats arran de l鈥aplicaci贸 efectiva de l鈥橝cord del teletreball (https://bit.ly/3PnAxyt), per貌 no va m茅s enll脿 d鈥檃ix貌.

El segon acord modifica parcialment la normativa de permisos de la Diba per a adaptar-la a la modificaci贸 de l鈥檃rt. 48.a) del TREBEP derivada de la Llei de Pressupostos Generals de l鈥橢stat 2021. B脿sicament modifica la Circular d鈥橧ncid猫ncies (http://bit.ly/2nPaNDc) tot establint que a partir de la ratificaci贸 de l鈥檃cord pel Ple el perm铆s per dec茅s, accident o malaltia greu, hospitalitzaci贸 o intervenci贸 quir煤rgica sense hospitalitzaci贸 que requereixi rep貌s ser脿 de 3 dies h脿bils (en la mateixa localitat del domicili habitual de l鈥檈mpleada) o 5 dies h脿bils (en diferent localitat), per a familiars fins al segon grau de consanguinitat; tot especificant la forma concreta d鈥檃creditaci贸 i de gaudiment. Pel que fa a aquest 煤ltim aspecte, es recull que ser脿 de manera continuada a partir del dia del fet causant, en el cas de dec茅s, i de manera continuada o de forma fraccionada (en jornades completes o per hores) a partir del fet causant i com a m脿xim dintre de les dues setmanes despr茅s de l鈥檃lta hospital脿ria, en el cas d鈥檃ccident o malaltia greu/hospitalitzaci贸 o intervenci贸 quir煤rgica. En tots dos casos quan s鈥檋agi treballat tota la jornada es podr脿 comen莽ar a gaudir el perm铆s l鈥檈ndem脿.

PROTECCI脫 DE LA SALUT DEL PERSONAL AMB MOTIU DE L鈥橭NADA DE CALOR

Davant les queixes reiterades de bona part del personal que realitza treball presencial, especialment en exterior, ens vam adre莽ar a finals del mes passat a la DSRH i a l鈥橭ficina de Prevenci贸 de Riscos tot fent-los notar que: Des dels darrers anys, i aquest en especial, les onades de calor tenen unes temperatures extremes i son m茅s extenses en el temps. Seguint les previsions meteorol貌giques de les que ens van informant, aquest any es preveuen 2 mesos i mig de calor extrema. Aquesta situaci贸 est脿 afectant directament a la plantilla que fa treball presencial a l鈥檈xterior i que ens han comunicat diverses incid猫ncies de salut, v貌mits, marejos, mals de cap, cansament鈥 En conseq眉猫ncia, vam sol路licitar a la Diputaci贸 que es prenguessin mesures amb car脿cter immediat per a protegir la salut de les treballadores que pateixen aquesta situaci贸. Una situaci贸, val a dir, que en molts recintes es veu agreujada per l鈥檃ctual inexist猫ncia de m脿quines de vending, que fa que al personal ni tant sols se li estigui facilitant l鈥檃cc茅s a aigua i begudes per a hidratar-se convenientment durant la jornada laboral.

La resposta de la Diba, i en concret de l鈥橭PRL, ha estat remetre鈥檔s l鈥檈nlla莽 de les diverses comunicacions que han anat penjant a Intradiba des de l鈥檃ny 2015 relacionades amb treball amb calor, desconfort t猫rmic, etc, i una infografia amb recomanacions que van enviar a les Ger猫ncies l鈥1 de juliol. I prou. B茅, pel que ens diuen tamb茅 han comprat鈥 cantimplores, que 茅s la gran actuaci贸 que han pensat per a facilitar que la gent es pugui hidratar mentre treballa. Ens estalviem els comentaris.

PROMOCI脫 INTERNA

En data 21 de juny es va publicar al DOGC l鈥檃nunci amb les convocat貌ries pendents de promoci贸 interna del PAMO 2018 (https://bit.ly/3P0X3wa). L鈥檃nunci publicat el teniu en aquest enlla莽: https://bit.ly/3afYIiE. Es tracta de convocat貌ries reservades a funcion脿ries de carrera i les sol路licituds per a les mateixes es poden presentar fins a l鈥11 de juliol de forma telem脿tica a la Seu electr貌nica de la Diba (apartat Recursos Humans: https://bit.ly/3If8oGH).

PROVISI脫 D鈥橝GENTS TRIBUTARIS (ORGT)

Hem estat informats fa pocs dies per la DSRH que ja s鈥檋an publicat les llistes d鈥檃dmesos i exclosos de les convocat貌ries d鈥橝gent Tributari/a corresponents a diverses Oficines i Punts d鈥橧nformaci贸 i Gesti贸 de la xarxa de l鈥橭RGT. Aquestes es troben ara en termini de reclamacions per a continuar el procediment i properament es proposar脿 data per a constituir el tribunal. Teniu informaci贸 m茅s concreta sobre aix貌 a Intradiba (https://bit.ly/3NAYIY8; novetats del dia 21 de juny).

Cal dir que de les esmentades convocat貌ries, n鈥檋i ha 7 que resten desertes, en concret les de les Oficines de Pineda de Mar, el Masnou (3), l鈥橦ospitalet de Llobregat (2), i la del Punt d鈥橧nformaci贸 i Gesti贸 de Santa Susanna.

Us seguirem informant. Salut!

Secci贸 Sindical de la CGT a la Diputaci贸 de Barcelona

5 de juliol del 2022

鈥-

Comunicat en PDF, per a descarregar: Clicant aqu铆.
Autor font: Cgtdiba.wordpress.com