Setembre 12, 2021
Per Nord-Estl Libertari
228 vistes


Foto antropomètrica d'Agustí Camps Caja (9 de maig de 1916)

Foto antropomètrica d’Agustí Camps Caja (9 de maig de 1916)

MEMÒRIA PROLETÀRIA DEL NORD-EST 

El 12 de setembre de 1877 neix a Sant Andreu de Palomar (Barcelona) l’anarquista Agustí Camps Caja 

El 26 de març de 1916 arribà a la Catalunya Nord i, després de fer la declaració d’estrangeria i de residència a Cortsaví (Alt Vallespir), s’instal·là a Perpinyà on treballà de torner de fusta 

Agustí Camps Caja: El 12 de setembre de 1877 neix a Sant Andreu de Palomar (Barcelona, Barcelonès; actualment és un barri de Barcelona) l’anarquista Agustí Camps Caja. El seu pare es deia Josep Camps i la seva mare, Maria Caja.  

Es guanyava la vida com a torner en fusta.  

El 26 de març de 1916 arribà a la Catalunya Nord i, després de fer la declaració d’estrangeria i de residència a Cortsaví (Alt Vallespir, Vallespir), s’instal·là a Perpinyà (Plana del Rosselló, Rosselló). En aquesta ciutat treballà per al negociant de fusta Llaurens i vivia a la pensió Lafleur de l’avinguda Pépinière.  

Mantingué correspondència amb Joan Vila, amb qui s’havia de reunir a París (Illa de França) tant bon punt tingués diners per anar-hi.  

Cap el maig de 1916 intentà, amb el company Ferrer, crear un moviment vaguístic per obtenir un augment de salari i per aquest motiu va ser fitxat aquell mes com «anarquista i propagandista militant» per la policia per la Comissaria de Perpinyà el 9 de maig de 1916.  

Desconeixem la data i el lloc de la seva defunció.
Autor font: Nordestllibertari.blogspot.com