Octubre 10, 2022
Per Prendre La Paraula
225 vistes

Acta de l’Assemblea Docent de l’Institut Baix Penedès
5 d’octubre de 2022

1.- Altes temperatures
-S’explica el recorregut que va tenir el comunicat sobre les temperatures a l’escola. Va tenir ressò a xarxes i diverses companyes i companys ens van felicitar per la visibilització. També ens va trucar la tele del Vendrell però ho vam saber dies després perquè en el moment que ens van trucar no els vam poder atendre. En tot cas, la iniciativa va ser positiva i cal continuar visibilitzant lluites d’aquest tipus esteses per diversos centres alhora.

2.- Concurs de mèrits
-S’informa que després de les mobilitzacions del primer trimestre es van fer les esmenes que van permetre que el Concurs de mèrits fos una realitat. Tot i que petita, cal valorar-ho com victòria de la lluita de les plataformes d’afectades, de l’organització sindical de base i de la mobilització al carrer i als centres de treball. A Catalunya, són 12.859 places, més que a cap altre territori de l’Estat, però continuen sent insuficients.

3.- Nou currículum
Ja s’ha fet públic el nou currículum, que es pot consultar aquí:
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=938056
També hi ha un web que intenta explicar de què anirà el tema: https://projectes.xtec.cat/nou-curriculum/
Recordem que va ser contra aquest currículum, entre altres coses, contra el que ens vam mobilitzar el curs passat.

4.- Suport al professor de la presó de Mas Enric
El juny de 2020 la direcció del Centre Penitenciari Mas d’Enric va advertir un docent que el Departament de Justícia l’havia investigat arran de les seves manifestacions públiques contràries al sistema penitenciari i també pel fet d’haver estat en contacte amb diverses entitats defensores dels Drets Humans com el centre Iridia per la prevenció de la tortura. Des de Justícia es demanava que el docent abandonés aquests posicionaments si volia continuar treballant en el centre penitenciari. Es redactarà un comunicat de suport per fer-lo públic.

5.- 22 de setembre, concentració PAE-Laborals Ensenyament (TEEI, TIS, EEE)
El PAE (Personal d’Atenció Educativa) està compost per les TEEI, TIS EEE i AEE.
Les TEEI (Tècniques Especialistes en Educació Infantil) vetllen per atendre i educar als infants de 3 anys, atenent les seves necessitats, acompanyant-los en el seu creixement personal i emocional, i en el seu desenvolupament i autonomia.
Les TIS (Tècniques en Integració Social) a través de la intervenció socioeducativa treballen per al desenvolupament d’habilitats socials i d’autonomia personal dels i les alumnes que es troben en situació de risc i/o vulnerabilitat, intervenint directament amb els infants i joves, les seves famílies i els agents socials per garantir l’èxit educatiu i participació de tota la comunitat educativa.
Les EEE (Educadores d’Educació Especial) són les professionals que eduquem l’alumnat amb necessitats educatives especials en els centres d’educació especial i als centres ordinaris. Sense elles no és possible l’escola inclusiva!
Les AEE (Auxiliars d’Educació Especial) són les responsables d’atendre l’alumnat amb discapacitat motòrica i imprescindibles per una inclusió real a les aules.
El PAE formem part de l’equip educatiu i del Claustre, no són personal de segona categoria i volen ser tractades amb dignitat.
El passat 22 de setembre, davant el Departament d’Educació es va fer una concentració en defensa dels seus drets i reconeixement com a part de la comunitat educativa. Al nostre claustre, es proposarà la seva participació (de les especialistes que tinguem, és clar, concretament EEE) amb veu i vot en el mateix claustre per tal de formar-ne part de forma clara.

6.- Per tal de consultar permisos i llicències corresponents, es poden consultar els següents enllaços:

Permisos i llicències

Permisos i llicències

7.- Dimecres grocs
Per tal de visibilitzar la continuïtat de la lluita docent, fem una altra crida a portar, cada dimecres, peces de roba grogues o samarretes reivindicatives docents, grogues si pot ser, i el dia que siguem força gent, fer-nos una fotografia per tal de penjar-la en xarxes.
Autor font: Blocs.mesvilaweb.cat